Contact US

Contact US

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-944-229 หรือ 06-5091-8119

Facebook : ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

Line ID : defd.edu Website : www.defdcmu.com

admin
Author